บริษัท กรีน เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ภายใต้ สินค้า ผลิตภัณฑ์ Ross Video, Kramer, Samsung, Web DT, CCTV
พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้ง ดูแลงานระบบ ต่าง ๆ อาทิ เช่น งานติดตั้ง ระบบ ภาพและเสียง, งานติดตั้งกล้องวงจรปิด
ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยทีมงานทีมอาชีพที่เต็มไปด้วยประสบการณ์