EDUCATION


ในยุคดิจิตอลนี้การศึกษาหลาย ๆ ที่หลาย ๆ สถาบันเริ่มให้ความสนใจกับเทคโนโลยีที่เข้ามาให้ช่วยการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งระบบ Access Control เช่น เครื่องสแกนใบหน้า (Face scan) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเน้นในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งจอแสดงผลภาพที่คมชัด เน้นความสมจริงอย่างจอ LED (LED Display) หรือระบบไร้สาย Wireless Presentation ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการสอนและง่ายต่อการเข้าใจของนักเรียนนักศึกษา การทำการเรียนการสอนที่สามารถรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายแพลทฟอร์ม ช่วยเพิ่มการเข้าถึงของทุก ๆ คน และเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่อุปกรณ์เดิม ๆ อย่างสาย HDMI ที่เคยใช้มาให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น

Classroom

สำหรับการเรียนการสอนในยุคสมัยนี้ ห้องเรียนนั้นควรถูกออกแบบมาให้เหมาะสม การใช้งานที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายต่อผู้สอน และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น อุปกรณ์ Wireless Presentation ที่สามารถรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายแพลทฟอร์ม หรือจอ LED (LED Display) ที่คมชัดและทันสมัย จะทำให้ผู้เรียนทุกคนอยากมีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การอีกทั้ง Electronic Whiteboard ช่วยให้การสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีฟังก์ชั่นเอื้ออำนวยให้ผู้สอนอีกด้วย รวมไปถึงการเข้าห้องเรียนด้วยระบบ Access Control ที่ใช้ Face Scan เข้าห้องเรียนหรือห้องแล็บทดลอง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เรียนในการเข้าห้องเรียนและห้องแล็บทดลองมากยิ่งขึ้น

Training Room

สำหรับห้องเทรนนิ่ง หรือห้องบรรยายนั้น ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยไม่ต่างจากห้อง Command Room เพื่อการเรียนรู้ การสอน วางแผน หรือระดมสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรนนิ่ง การออกแบบห้องด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงนวัตกรรมยุคแห่งการวิเคราะห์ใบหน้า Face Scan และอุปกรณ์ Access Control ที่มาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าร่วมเทรนนิ่ง และยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น จอ LED (LED Display) ระดับ 4k, Wireless Presentation, Electronic Whiteboard และอื่น ๆ

Market Reference

Solutions

เพิ่มเพื่อน