EDUCATION


ในยุคดิจิตอลนี้การศึกษาหลายๆที่หลายๆสถาบันเริ่มให้ความสนใจกับเทคโนโลยีที่เข้ามาให้ช่วยการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการสอนและง่ายต่อการเข้าใจของนักเรียนนักศึกษา การทำการเรียนการสอนที่สามารถรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายแพลทฟอร์ม ช่วยเพิ่มการเข้าถึงของทุกๆคน และเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่อุปกรณ์เดิมๆที่เคยใช้มาให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น

Classroom 

สำหรับการเรียนการสอนในยุคสมัยนี้ ห้องเรียนนั้นควรถูกออกแบบมาให้เหมาะสม การใช้งานที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายต่อผู้สอน และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น อุปกรณ์ Wireless Presentation ที่สามารถรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายแพลทฟอร์มจึงทำให้ผู้เรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ การอีกทั้ง Electronic Whiteboard ช่วยให้การสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีฟังก์ชั่นเอื้ออำนวยให้ผู้สอนอีกด้วย

Training Room

สำหรับห้องเทรนนิ่งนั้นถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ การสอน วางแผน หรือระดมสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรนนิ่ง การออกแบบห้องด้วยเทคโนโลยีต่างๆช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาต่างๆ และยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม ด้วยเทคโนโลยีต่างๆเช่น Wireless Presentation, Electronic Whiteboard และอื่นๆ

Market Reference

Solutions

เพิ่มเพื่อน