Home News & Events พารู้จัก Wireless Presentation นวัตกรรมรับส่งภาพไร้สายสุดเจ๋ง

พารู้จัก Wireless Presentation นวัตกรรมรับส่งภาพไร้สายสุดเจ๋ง

Oct 18, 2022

พารู้จัก Wireless Presentation นวัตกรรมรับส่งภาพไร้สายสุดเจ๋ง

Wireless Presentation ตัวช่วยที่ควรมีในยุค Digital Transformation

การก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation ส่งผลให้องค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโรงเรียน มหาวิทยาลัย ธนาคาร และสถานพยาบาลหลาย ๆ แห่งจำเป็นที่จะต้องทำการปรับตัว และริเริ่มนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ภายในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี Wireless Presentation, Video Conference, หรือ BOYD (Bring Your Own Devices) เพื่อเป็นการช่วยยกระดับการทำงานและการสื่อสารทั้งภายในและระหว่างองค์กรให้เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญในการช่วยผลักดันองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในยุคดิจิตอลได้อย่างยั่งยืน

โดยสำหรับในยุคที่การประชุมทีมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เลยสำหรับการทำงานในทุกรูปแบบนั้น ความสำคัญของการมีเทคโนโลยี Wireless Presentation ภายในองค์กรจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงและได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการช่วยผลักดันให้การทำงานที่ต้องมีการสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบ Two-Way Communication เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Wireless Presentation คืออะไร ?

Wireless Presentation คือ โซลูชันสำหรับการประชุมและการนำเสนอข้อมูลแบบไร้สาย ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถทำการนำเสนอและแบ่งปันเนื้อหาในการประชุม ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือสไลด์พรีเซนเทชันที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC โน้ตบุค แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ไปยังหน้าจอโปรเจกเตอร์ จอ LED (LED Display) ภายในห้องประชุมได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางอย่างแฟลชไดรฟ์ สาย USB หรือสายเคเบิล เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการประชุมในรูปแบบ Collaboration ที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถเข้าถึงและแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมือได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของ Wireless Presentation

เนื่องจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับ Wireless Presentation เป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบไร้สาย ส่งผลให้การทำงานของ Wireless Presentation นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยเครือข่าย WIFI เป็นตัวกลางในการช่วยรับสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ PC แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ก่อนจะทำการส่งต่อสัญญาณเหล่านี้เพื่อไปแสดงผลบนจอ LED (LED Display) เป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless Presentation) ผู้ใช้งานยังสามารถทำการเชื่อมต่อสาย USB เพื่อส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่มีการใช้ระบบ Cloud ในการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ Wireless Presentation ได้โดยตรง หรือจะใช้อุปกรณ์เสริมอย่าง USB Sender (ตัวส่งสัญญาณภาพ) เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์โดยตรง เพื่อทำการรับและส่งผ่านสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ไปยัง Wireless Presentation โดยที่ไม่ต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้ยุ่งยากก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งหลักการทำงานของ Wireless Presentation นั้นก็ถือได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันกับหลักการทำงานของ Video Wall Controller ที่ใช้ในการควบคุมหน้าจอ LED (LED Display) ที่นำมาใช้ติดตั้งเป็น Video Wall นั่นเอง

Wireless Presentation ใช้กับที่ไหนได้บ้าง ?

โดยทั่วไปแล้วการใช้งาน Wireless Presentation เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานในทุกสถานที่ที่มีจอ LED (LED Display) ที่สามารถรองรับและนำเสนอข้อมูลเอกสาร รูปภาพ คลิปวิดีโอ ตลอดจนสไลด์พรีเซนเทชันต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องประชุมขนาดเล็ก (Meeting rooms) ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพียงไม่กี่คน ห้องควบคุม ห้อง Command room ตลอดจนห้องประชุมหรือห้องสัมมนาขนาดใหญ่ (Conference rooms) ที่สามารถจุคนได้มากกว่า 10 คน ทั้งที่เป็นห้องประชุมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เป็นต้น

เหตุผลที่ควรเลือกใช้งาน Wireless Presentation

1. การใช้งาน Wireless Presentation ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

การเชื่อมต่อเพื่อการใช้งาน Wireless Presentation แบบไร้สายคือสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของตัวเองเข้ากับสาย USB และสายเคเบิลต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับจอ LED (LED Display) ให้ยุ่งยาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาในการแก้ปัญหาสายเคเบิลที่พันกันยุ่งเหยิง ตลอดจนหมดกังวลเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของความยาวของสายเคเบิลที่อาจไม่ได้ยาวเพียงพอต่อการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่วางอยู่ในทุกบริเวณของห้องประชุมได้

2. Wireless Presentation สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างสะดวก

โดยส่วนใหญ่แล้ว Wireless Presentation มักจะเป็นโซลูชันที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและติดตั้ง ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำเอา Wireless Presentation ไปใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การนำเอา Wireless Presentation ไปใช้งานเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับจอ LED (LED Display) ในห้องประชุมในขณะที่มีการทำงานแบบ Remote working จาก Co-working Space หรือการพกพา Wireless Presentation ไปใช้งานเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับจอ LED (LED Display) ภายในห้องประชุมของโรงแรมหรือสถานที่ที่องค์กรหรือบริษัทได้มีการไปจัดสัมมนา เป็นต้น 

3. Wireless Presentation สามารถรองรับการเชื่อมต่อเพื่อการใช้งานได้พร้อมกันหลายอุปกรณ์

หนึ่งในจุดเด่นที่ถือได้ว่ามีความน่าสนใจมากที่สุดของการใช้งาน Wireless Presentation คือการที่ Wireless Presentation เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานในรูปแบบ Collaboration ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นแล้ว Wireless Presentation จึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อเพื่อการใช้งานได้พร้อมกันหลายอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน และโดยส่วนใหญ่แล้ว Wireless Presentation มักจะมาพร้อมด้วยปุ่มกดอย่างน้อย 2 ปุ่ม คือ ปุ่มไปข้างหน้า และปุ่มย้อนกลับ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสลับการเชื่อมต่อไปมาระหว่างอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออยู่กับ Wireless Presentation โดยที่ไม่ต้องทำการเปลี่ยนสาย USB หรือสายเคเบิลที่เชื่อมต่อเข้ากับจอ LED (LED Display) ไปมาระหว่างเครื่อง เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

4. Wireless Presentation มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน (User Friendly)

Wireless Presentation ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโซลูชันสำหรับการประชุมแบบไร้สายที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน (User Friendly) โดยเฉพาะ ส่งผลให้ Wireless Presentation จึงมาพร้อมด้วยระบบการเชื่อมต่อในรูปแบบ Plug and Play ที่เพียงแค่ทำการเชื่อมต่อ Wireless Presentation เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน รวมไปถึงหน้าจอ LED (LED Display) ที่ต้องการใช้ในการแสดงผล ผู้ใช้งานก็สามารถใช้งาน Wireless Presentation ได้แบบอัตโนมัติในทันทีโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้ยุ่งยากก่อนการใช้งาน

5. การใช้งาน Wireless Presentation ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

สืบเนื่องมาจากการที่ Wireless Presentation ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากที่สุดประเภทหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วการใช้งาน Wireless Presentation จึงเป็นสิ่งที่สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้ในด้านของเทคโนโลยีมากนัก ส่งผลให้องค์กรและบริษัทจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการจัดอบรมให้กับพนักงานก่อนการใช้งาน Wireless Presentation และนอกจากนี้องค์กรก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีเพื่อเข้ามาคอยดูแลและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Wireless Presentation เหมือนอย่างเช่นการใช้งานอุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ

ความปลอดภัยในการใช้งาน Wireless Presentation

โดยปกติแล้วโซลูชันการทำงานแบบ Wireless Presentation ทุกชนิด มักจะมาพร้อมด้วยเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยที่ทำหน้าที่เสมือน Gatekeeper ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและคอยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถทำการเชื่อมต่อและแทรกแซงการใช้งานของ Wireless Presentation ที่เชื่อมต่ออยู่กับจอ LED (LED Display) ได้ และนอกจากนี้ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำการควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตลอดจนการป้องกันรหัสผ่าน และการแบ่งปันเนื้อหาไปยังหน้าจอหลักอย่างอิสระอีกด้วย

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่กำลังสนใจและมองหาโซลูชัน Wireless Presentation มาติดตั้งเพื่อการใช้งานภายในองค์กร ให้บริษัท กรีนเทคโนโลยี่เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด ดูแลคุณ เราคือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทชั้นนำ Kramer Electronic ที่คิดค้นและพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ Via Kramer ผู้ออกแบบ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่ใช้ในระบบห้อง Command Room เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าทุกระดับ อีกทั้งเรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ DigiBirds ซึ่งเป็นบริษัท Video wall controller ระดับโลก รวมถึงจัดจำหน่ายอุปกรณ์ Digital signage ไม่ว่าจะเป็น Video Wallจอ LED หรือ LED Display เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมดูแลให้คำปรึกษา บริการคุณแบบครบวงจร พร้อมระบบการดูแลหลังการขายที่ช่วยคุณแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

รับโปรโมชั่นพิเศษและติดตามข่าวสารได้ที่

โทร. 02-742-7575
Line : @greentechnology
Facebook : https://www.facebook.com/SmartSpacebyGTE/
Email : [email protected]
Website : https://www.gte.co.th/

 

 

บทความแนะนำ
USB-C is more than USB-C

อ่านต่อ
Smart Meeting Room Solution by Interactive Display

อ่านต่อ
Console in Control Room

อ่านต่อ
เพิ่มเพื่อน