Home News & Events เลือกระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ยังไงให้ได้คุณภาพดีที่สุด!

เลือกระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ยังไงให้ได้คุณภาพดีที่สุด!

May 16, 2023

เลือกระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ยังไงให้ได้คุณภาพดีที่สุด!

เผยเคล็ดลับในการเลือก และสิ่งที่ต้องคำนึงก่อนเลือกใช้งานระบบ Access Control ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan)

ปัจจุบันเทคโนโลยี Access Control ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนิยมใช้กับระบบ Access Control หรือระบบสำหรับการควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ ทั้งในอาคารสถานที่ ภายในห้องควบคุม (Command room) หรือการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ต่าง ๆ ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ดังกล่าว ได้ช่วยยกระดับความปลอดภัยให้มีความรัดกุม และแม่นยำมากขึ้นกว่าระบบ Access Control แบบเดิม ๆ โดยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอย่างการปลดล็อคโทรศัพท์มือถือ การเข้า-ออกบ้าน หรือคอนโด ไปจนถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ระบบการเข้า-ออกพื้นที่สำนักงาน และโรงเรียน รวมไปถึงระบบการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคนเข้าเมือง เป็นต้น

แม้เทคโนโลยี Access Control อย่างระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) จะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ แต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ยังสามารถพัฒนา และก้าวข้อจำกัดแบบเดิม ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง สำหรับใครที่สนใจนำเทคโนโลยีระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ไปใช้งาน วันนี้ GTE จะขอพาไปแนะนำเคล็ดลับการเลือกเทคโนโลยี Access Control อย่างระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ยังไงให้ได้คุณภาพดีที่สุด รับรองว่าสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจ หรือสถานที่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับความปลอดภัยได้อย่างรัดกุมแน่นอน

ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) คืออะไร? มีหลักการทำงานอย่างไร?

ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) คือ ระบบที่ใช้การสแกน และการจดจำใบหน้าด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อย่างกล้องหรือเครื่องสแกน แล้วส่งข้อมูลไปจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล หลังจากนั้นซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์ และระบุตัวตนใบหน้าของบุคคลแต่ละคนออกมาได้

ปัจจุบันมีเทคโนโลยี Access Control อย่างระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ให้เลือกใช้งานตามความต้องการได้ 2 รูปแบบ คือเครื่องสแกน 2 มิติ และเครื่องสแกนแบบ 3 มิติ โดยมีความแตกต่างกันที่ความละเอียดในการจดจำ ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการวิเคราะห์ใบหน้าของบุคคลได้ต่างกัน แต่ทั้ง 2 รูปแบบจะมีซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ และประมวลผล ด้วยการวัดลักษณะเฉพาะของใบหน้า เช่น ระยะห่างระหว่างดวงตา รูปร่างของจมูก และความโค้งของริมฝีปาก เป็นต้น แต่ทั้งนี้ความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้งานด้วย

เคล็ดไม่ลับสำหรับเลือกระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ให้ได้คุณภาพดีที่สุด!

• เลือกระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) จากวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เนื่องจากระบบ Access Control อย่างระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ในปัจจุบันได้รับการออกแบบให้อุปกรณ์ในระบบมีคุณสมบัติเพื่อตอบโจทย์การใช้งานตามจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น และมีคุณภาพสูง ทำให้การจะเลือกระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ที่มีคุณภาพที่ดีได้จำเป็นจะต้องทราบวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานเสียก่อน เช่น

  • หากต้องการใช้งานระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) สำหรับการรักษาความปลอดภัย (Security) ควรเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์ และประมวลผลที่มีความละเอียดสูง มีอัตราความเร็วที่รวดเร็ว เพื่อระบุ หรือยืนยันตัวตนได้อย่างแม่นยำ และจะต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยขั้นสูงรองรับ
  • หากต้องการใช้งานระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) สำหรับการควบคุมการเข้า-ออก (ระบบ Access Control) จะต้องคำนึงระดับของความปลอดภัยที่ต้องการ เช่น ควบคุมการเข้า-ออกของอาคาร อาจไม่ต้องเลือกสเปคของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่มีการประมวลผลขั้นสูง เท่ากับการควบคุมการเข้า-ออกของพื้นที่หวงห้าม เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวจะนิยมใช้คู่กันกับระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Locking System)
  • หากต้องการใช้งานระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) สำหรับการยืนยันตัวตน (Authentication) อาจต้องมองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานร่วมกันกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ได้หลากหลาย หรือมีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่ม Plug-in เพื่อผสมผสานการทำงานร่วมกันกับแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้

• เลือกระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติที่สอดคล้อง
การคัดเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่มีคุณภาพดี และประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ (Software) และลักษณะการใช้งาน จะช่วยให้ได้ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ที่มีคุณภาพ นอกจากจะตรวจสอบถึงวัสดุ และความแข็งแรงคงทนของอุปกรณ์แล้ว ควรตรวจสอบสเปค หรือคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กล้อง, เซนเซอร์ที่เกี่ยวข้อง, ระบบแสงสว่าง, โพรเซสเซอร์ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ตรงกับความต้องการหรือไม่ สามารถตอบสนองได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด สำหรับส่วนของซอฟต์แวร์ในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ควรจะผ่านการทดสอบด้านความแม่นยำ มีความปลอดภัยของระบบ และมีการใช้งานง่าย ทั้งในส่วนของผู้ดูแลหรือควบคุมระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) และผู้ใช้งาน

• เลือกระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งาน
เมื่อเลือกประเภทของอุปกรณ์ สแกนใบหน้า (Face Scan) ที่จะนำมาติดตั้ง รวมไปถึงมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ชัดเจนแล้ว อีกปัจจัยสำคัญคือสภาพแวดล้อมของพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) เพราะแต่ละพื้นที่ มีเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น แสงสว่าง อุณหภูมิ หรือสภาพอากาศ และตำแหน่งในการติดตั้ง ซึ่งหากเลือกใช้งานระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ จะทำให้ระบบ Access Control ทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และกลายเป็นการลงทุนไปอย่างเปล่าประโยชน์ จึงควรตรวจสอบ และศึกษาข้อจำกัดของพื้นที่ใช้งานก่อน เพื่อให้ได้ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ที่มีคุณภาพ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่ของเรา

• เลือกบริษัทที่ให้บริการระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ด้วยความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
การจะติดตั้งเทคโนโลยี Access Control อย่างระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ให้มีคุณภาพที่ดีนั้น จำเป็นจะต้องติดตั้งโดยผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เนื่องจากการทำงานของเทคโนโลยี Access Control นั้น เป็นการทำงานสอดประสานกันจากหลากหลายอุปกรณ์ ซึ่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบ และวางระบบ เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ และการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์สูงจะช่วยให้คำแนะนำกับผู้ใช้งานได้ครอบคลุม และเข้าใจข้อจำกัดของอุปกรณ์หรือพื้นที่รูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

แม้เทคโนโลยี Access Control อย่างระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) จะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่สุดล้ำ แต่การจะเลือกใช้งาน ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ให้มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นจะต้องคำนึงถึงปัจจัย และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน และความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งการวางระบบ Access Control การออกแบบ และการติดตั้งระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง หากเลือกใช้งานระบบ Access Control ที่ไม่มีคุณภาพที่ดีพอ หรือใช้งานได้ไม่เหมาะสม จะทำให้เสียทั้งเงิน และเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์ ซึ่งหากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการด้านการวางระบบ การออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้งเทคโนโลยี Access Control อย่างระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง GTE คือผู้นำด้านการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี Access Control ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ และวางระบบ Access Control โดยใช้ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำ และช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ของคุณได้อย่างรัดกุม ช่วยให้คุณสามารถใช้งานระบบสแกนใบหน้าให้มีคุณภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท กรีน เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (GTE) ผู้นำด้านเทคโนโลยี Access Control อย่างระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) และอุปกรณ์ Access Control อื่น ๆ ครบวงจร บริการออกแบบ วางระบบห้อง Command Room พร้อมให้คำปรึกษางานระบบภาพและเสียงครบวงจร นำเข้าสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Kramer, DT Research, Digibird, Hikvision และ IHSE บริการจำหน่ายอุปกรณ์ Wireless Presentation และ Video Wall Controller อุปกรณ์การควบคุมและเชื่อมต่อ จอ LED (LED Display) ช่วยสร้างงานออกแบบ Video Wall ได้อย่างอิสระ พร้อมปรับหน้าจอได้หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์ Access Control ชั้นนำระดับโลก

รับโปรโมชั่นพิเศษและติดตามข่าวสารได้ที่

โทร. 02-742-7575
Line : @greentechnology
Facebook : https://www.facebook.com/SmartSpacebyGTE/
Email : [email protected]
Website : https://www.gte.co.th/

 

 

บทความแนะนำ
USB-C is more than USB-C

อ่านต่อ
Smart Meeting Room Solution by Interactive Display

อ่านต่อ
Console in Control Room

อ่านต่อ
เพิ่มเพื่อน