References

งาน Video wall ที่ CPLI (สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์)

Digibird Edge Blending Controller EBC2-H4   อ่านต่อ

video wall,video wall controller
ศูนย์ควบคุมและติดตามสำนักงานศาลยุติธรรม

กับการใช้งาน Video Wall Processor รุ่นใหม่ VWC2-H4   อ่านต่อ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานไทรน้อย

ห้องประชุมใหญ่ 33 ที่นั่ง และห้องประชุมย่อย รวมถึง โถงโรงอาหาร ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไทรน้อย  อ่านต่อ

SCB Investment Center

Investment Center ของ SCB ศูนย์รวมความรู้และการให้คำแนะนำด้านการบริหารความมั่งคั่งครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญ  อ่านต่อ

ห้องเรียนรวม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องเรียนรวมของคณะบริหารธุรกิจ ที่ใช้งานสำหรับสอนนักศึกษา ประชุม และกิจกรรมอื่นๆ  อ่านต่อ

มหานคร คิวบ์

เป็นอาคาร Mix-Used มีส่วนคอนโดมิเนียมพักอาศัย, โรงแรม และศูนย์การค้า (Retails) ในโครงการเดียวกัน  อ่านต่อ

ศาลประจำจังหวัดอุทัยธานี

ศาลประจำจังหวัดอุทัยธานี ที่เริ่มเปิดใช้งานเมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ทางบริษัทเราได้รับผิดชอบงานในด้านระบบเสียงประกาศ กล้องวงจรปิด และระบบอื่นๆ  อ่านต่อ

เพิ่มเพื่อน