เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

(จำนวนรับ 20 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. วางแผนการตลาดและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
2. เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อคิดเห็นในการปฎิบัติงานร่วมกับทางผู้ว่าจ้างของแต่ละหน่วยงาน
3. แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
4. หากลุ่มลูกค้าโดยแบ่งเป็น Section ตามเป้าหมายการตลาด
5. หาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
6. โทรแนะนำบริการของบริษัทและเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเปิดการขาย
7. จัดทำ Profile ของบริษัท และส่งเอกสารเสนอราคา เพื่อเข้า Present กับลูกค้า
8. ดูแลการขายและคิดต้นทุนเพื่อจัดทำใบเสนอราคาบริการต่างๆของบริษัทเพื่อนำเสนอลูกค้า
9. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
10 . ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
11. จัดทำแผนการตลาดเพื่อรองรับเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
12. สรุปยอดขายประจำเดือน
13. บริการหลังการขาย เยี่ยมลูกค้า ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และรับคำติชม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
14. ตรวจสอบเอกสารต่อสัญญา และประสานงานเรื่องสัญญาไปทางนิติกรรม
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

- การศึกษา : ระดับปริญญตรี 
- ทักษะที่จำเป็น : วางแผนการตลาด ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และดูแลการขาย
- อื่นๆ : บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

Apply Form

(Allow only doc, docx or pdf file.)
}
เพิ่มเพื่อน