HEALTHCARE


นวัตกรรมจอ LED (LED Display) ที่คมชัดและทันสมัย คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ที่จะช่วยยกระดับการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับ โรงพยาบาล คลินิก หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์

ทุกวันนี้เทคโนโลยีจอ LED (LED Display) ที่คมชัดและทันสมัยได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ผู้คนเริ่มมีส่วนพึ่งพากับเทคโนโลยีจอ LED (LED Display) มากขึ้น ทั้งระบบ Access Control เช่น เครื่องสแกนใบหน้า (Face scan) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเน้นในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าทางการแพทย์ก็ได้มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดจำกัดของการรักษา และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและคนไข้ได้มากยิ่งขึ้น และวันนี้ทางกรีนเทคโนโลยีได้มีสินค้าจอ LED (LED Display) ที่จะช่วยยกระดับการรักษาและเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาระบบทางการแพยท์ ให้ตอบโจทย์ทั้งคุณหมอและคนไข้มากยิ่งขึ้น โดยสินค้าจอ LED (LED Display) ที่คมชัดและทันสมัย จาก DT Research Medical Solution คอมพิวเตอร์เครื่องมือที่ได้รับความยอมรับจากกองทัพสหรัฐ และโรงพยาบาลอีกมากมายทั่วโลก

Market Reference

Solutions

เพิ่มเพื่อน