Home News & Events ประสิทธิภาพในห้อง Command room ที่ควรใส่ใจและต้องมี!

ประสิทธิภาพในห้อง Command room ที่ควรใส่ใจและต้องมี!

May 15, 2023

ประสิทธิภาพในห้อง Command room ที่ควรใส่ใจและต้องมี!

จับตามองเทคโนโลยีสุดล้ำที่ห้อง Command Room ควรต้องมี!

ในยุคดิจิทัลซึ่งเป็นยุคของโลกเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้แค่ปลายนิ้ว ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ด้วยความอัจฉริยะของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการบริหารองค์กรหรือบริษัทที่มีหน่วยงาน หรือสาขาที่กระจายตามพื้นที่หรือจังหวัดต่าง ๆ ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการบริหารและจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในยุคที่ไร้พรมแดน ดังนั้นทุกองค์กรหรือบริษัทจึงควรต้องมีเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อช่วยให้ทันต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในห้องประชุม ซึ่งเป็นห้องที่ใช้ในการระดมความคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อให้ได้กลยุทธ์เพื่อใช้ในการแข่งขัน หรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นห้อง Command Room เป็นหนึ่งในประเภทของห้องประชุม วางแผน สั่งการ ที่สำคัญที่รวบรวมเทคโนโลยีทั้งภาพและเสียงที่จะทำให้การกลายเป็นศูนย์ปฎิบัติการอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการติดต่อสื่อสารในหน่วยงานต่าง ๆ

มารู้จักห้อง Command Room ห้องปฏิบัติการสุดอัจฉริยะ

Command room เป็นห้องประชุมที่ใช้เทคโนโลยีในการสั่งการ การติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล โดยสามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียงหรือทุก ๆ ข้อมูลที่จำเป็นในหลาย ๆ รูปแบบพร้อมกันได้ และสามารถนำเสนอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาแสดงที่ห้อง Command Room ได้โดยใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อข้อมูล และห้อง Command Room ยังเป็นศูนย์ฏิบัติการเพื่อให้แต่ละหน่วยงานหรือสาขาบริหารงานตามคำสั่ง

เพิ่มประสิทธิภาพห้อง Command Room ด้วยเทคโนโลยีสุดไฮเทค

• ความคมชัดของภาพที่จะไม่ทำให้คุณพลาดในทุกรายละเอียด

ห้อง Command room ในยุคก่อนนิยมใช้จอ LCD ในการแสดงภาพเพื่อใช้นำเสนอข้อมูล แต่ข้อเสียของจอ LCD คือเมื่อใช้ไปนาน ๆ จะมีผลต่อความชัดของสี และรายละเอียดของภาพ อาจทำให้การนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ ๆ โดยเฉพาะการเสนองานที่ต้องเกี่ยวกับสีอาจผิดเพี้ยนไป เช่น งานกราฟฟิกดีไซน์ งานออกแบบเสื้อผ้า อาคาร หรือออกแบบภายใน รวมจึงอาจทำให้รายละเอียดของงานขาดหายไปส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งการแสดงสีของภาพและรายละเอียดที่ผิดเพี้ยนไปเกิดจากไส้หลอดของจอ LCD ที่อาจจะเสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งานและค่าอะไหล่ในการเปลี่ยนก็มีราคาสูง หลายองค์กรหรือบริษัทจึงเปลี่ยนมาใช้จอ LED ในการนำเสนอข้อมูลแทนถึงแม้ว่าจอ LED จะมีราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับจอ LCD แต่มีอายุใช้งานที่ยาวนานกว่าและการแสดงผลของภาพและสีชัดเจนตรงตามต้นฉบับ และยังสามารถเปลี่ยนเนื้อหาของข้อมูลได้รวดเร็ว แสดงภาพได้แม้จะมีแสงจากภายนอก และมีขนาดที่บางกว่าจอ LCD

โดยส่วนใหญ่แล้วจอ LED ที่ใช้ในห้อง Command Room จะมีขนาดใหญ่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของห้อง Command Room จุดประสงค์เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่อาจมีหลายมิติและต้องการเห็นรายละเอียดแม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ

LED Display หรือจอ LED เป็นจอที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบภายในและภายนอกอาคาร ความละเอียดคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับขนาดจอ LED ที่ใช้แสดงภาพ ซึ่งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้จอ LED มีความสามารถแสดงภาพได้คมชัด และยังสามารถถ่ายรูปหรือวีดีโอได้โดยที่ภาพไม่กระตุก ซึ่งตาเปล่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ จอ LED มีความยืดหยุ่นในการปรับขนาดจอเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ห้อง Command Room ในขณะที่สีของภาพยังมีความสม่ำเสมอกันและ จอ LED ยังหมดปัญหาในเรื่องของระยะช่องว่างของขอบทีวีที่ทำให้ภาพดูไม่ต่อเนื่องกันเหมือนการแสดงภาพในยุคก่อนที่ต้องต่อหน้าจอหลาย ๆ หน้าจอเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันด้วยนวัตกรรมทำให้จอ LED สามารถพับและเคลื่อนย้ายได้ถึงแม้จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ทำให้สะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก และยังรองรับการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • การสื่อสารแบบไร้สายที่ช่วยให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารมีความสำคัญมากในการบริหารงาน เพราะการสื่อสารคือการนำเสนอข้อมูลจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง โดยที่ข้อมูลนั้นยังมีรายละเอียดเหมือนเดิม แต่บางครั้งอาจจะมีคนรับข้อมูลมากกว่าหนึ่งคนแต่คนนำเสนอข้อมูลสามารถนำเสนอข้อมูลได้ทีละคนด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์ในการสื่อสาร ดังนั้นเทคโนโลยีจึงได้พัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารแบบไร้สาย Wireless presentation เพื่อมาแก้ไขปัญหาให้การนำเสนอข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อุปกรณ์ในห้อง Command Room ที่ดี ควรมี Wireless Presentation เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลซึ่งเป็นการรับช้อมูลแบบไร้สายโดยรับข้อมูลผ่านระบบ Wi-Fi เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และทำให้ทุกคนในที่ประชุมสามารถเข้าถึงข้อมูลและแชร์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลที่คนส่วนใหญ่จะนิยมใช้ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือโน้ตบุ๊คในการนำเสนอข้อมูล จึงเหมาะกับการใช้ Wireless Presentation โดยเฉพาะการเล่น Video Streaming ที่ทำให้เล่นได้อย่างลื่นไหล และสะดวกในการเชื่อมต่อมากกว่าการเชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณที่มีข้อจำกัดในเรื่องลักษณะของขั้วต่อ

Wireless Presentation เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ผ่านกระดานดิจิทัลได้ทันที สามารถแชร์สัญญาณภาพและนำเสนอข้อมูลพร้อมกันหลาย ๆ จอได้ ภาพมีความคมชัด Wireless Presentation บางรุ่นมีระบบป้องกันความปลอดภัยการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการแฮกข้อมูล รองรับระบบเน็ตเวิร์กทำให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานหรือสาขาต่าง ๆ ได้ได้โดยไม่ต้องกำหนดไอพีแอดเดรส รองรับการเก็บไฟล์ข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ โดยสามารถแชร์ร่วมกันได้ Wireless Presentation บางรุ่นสามารถส่งแชทคุยกันได้ สามารถเชื่อมต่อกับหูฟังและไมโครโฟนได้ รองรับระบบเสียง รองรับการเล่น สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ และ Wireless Presentation นอกจากจะล็อกอินผ่าน Wi-Fi แล้วยังสามารถเชื่อมต่อผ่านสาย LAN ได้อีกด้วยเพื่อรองรับการเชื่อมต่อทั้งระบบที่มีสายสัญญาณและระบบไร้สาย

• การเชื่อมต่อข้อมูลสุดล้ำมีหนึ่ง แต่ควบคุมได้มากกว่าสอง

การจะนำเสนอข้อมูลที่เตรียมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีตัวเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลและจอที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล โดยส่วนใหญ่ห้อง Command Room จะใช้ Video wall / LED Display ในการนำเสนอข้อมูล และเรียกตัวเชื่อมข้อมูลและจอนี้ว่า Video wall Controller

การทำงานของ Video Wall Controller จะควบคุมการแสดงผลของข้อมูลที่ Input เข้ามาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ และจะนำข้อมูลนั้นไปแสดงบน Video wall ของจอ LED ทั้งในรูปแบบแยกจอ หรือแบบรวมจอ ให้แสดงข้อมูลได้อย่างลื่นไหลไร้รอยต่อของภาพในระดับพิกเซล Video Wall Controller บางประเภทสามารถรับข้อมูลได้มากกว่า 1 Input จึงสามารถนำเสนอข้อมูลจากหลาย ๆ หน่วยงาน หรือสาขา ให้นำมาแสดงรวมกันได้ใน Video wall อันเดียวกัน Video Wall Controller บางรุ่นสามารถปรับแต่งและบันทึกระบบการทำงานได้ โดยทั่วใหญ่ Video Wall Controller สามารถรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 4K 60HZ และ Video Wall Controller บางประเภทออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Video Wall Controller เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้รองรับการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังเป็น Hardware-base จึงปลอดภัยจากไวรัส หรือ Error Bluescreen ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

Video Wall Controller บางประเภทถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการควบคุมและแสดงผลโดยเฉพาะ สามารถรองรับการเข้าถึงและการใช้งาน Server พร้อมควบคุมระบบ Video Wall ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งสามารถควบคุม Server ได้ในจำนวนมากโดยมีคนควบคุมแค่หนึ่งคนเท่านั้น

การสร้างห้อง Command Room ต้องใช้เทคโนโลยีในการวางระบบ เพื่อให้เป็นศูนย์ปฏิบัติที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้นการวางโครงสร้างหรือระบบที่มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยเฉพาะ

บริษัท กรีนเทคโนโลยี่เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยี Access Control อย่างระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) และอุปกรณ์ Access Control อื่น ๆ ให้บริการและให้คำปรึกษางานออกแบบวางระบบห้อง Command Room ระบบภาพและเสียงแบบครบวงจร และป้ายโฆษณา Digital Signage ที่แสดงผลด้วย Video Wall, จอ LED (LED Display) มีประสบการณ์ในด้านระบบภาพและเสียงแบบครบวงจรมากกว่า 20 ปี เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทชั้นนำอย่าง Kramer Electronic ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งยังมีทีมวิจัยคิดค้นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Via Kramer ซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่ใช้ในห้อง Commamd Room และยังเป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ DigBirds ซึ่งเป็นผู้ผลิต Video Wall Controller ชั้นนำของโลก ด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ท่านสามารถไว้วางใจในบริการของเราได้ บริษัท กรีนเทคโนโลยี่เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด จะเลือกสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม พร้อมบริการดูแลระบบหลังการขายที่ใส่ใจลูกค้าและการตอบสนองเพื่อช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหาได้เร็วที่สุด

รับโปรโมชั่นพิเศษและติดตามข่าวสารได้ที่

โทร. 02-742-7575
Line : @greentechnology
Facebook : https://www.facebook.com/SmartSpacebyGTE/
Email : [email protected]
Website : https://www.gte.co.th/

 

บทความแนะนำ
USB-C is more than USB-C

อ่านต่อ
Smart Meeting Room Solution by Interactive Display

อ่านต่อ
Console in Control Room

อ่านต่อ
เพิ่มเพื่อน