Product


บริษัท กรีน เทคโนโลยี เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านภาพและเสียง สายสัญญาณ HDMI สื่ออีเล็กทรอนิกส์ และ สินค้าสำหรับงานระบบที่ใช้ในห้องประชุม

DIGIBIRD

Operator Workstation Solution

Operator Workstation Solution

UniStation โซลูชันเวิร์กสเตชันของผู้ปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องย้ายที่นั่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะมีภาพรวมของสถานการณ์แบบรวมศูนย์โดยสมบูรณ์ด้วยชุดแป้นพิมพ์และเมาส์เพียงชุดเดียว

GTE บริการให้คำปรึกษาออกแบบระบบ Video wall และ Video Wall Controller ให้เหมาะสมกับธุรกิจและสินค้าต่างๆ ที่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งการสร้างแบรนด์ กระตุ้นยอดขาย ณ จุดขาย รวมทั้งการติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ อาทิ ระบบห้องประชุม ระบบห้องเรียน ระบบห้อง Command Room ระบบรักษาความปลอดภัย 

 


UniStation

The unified workstation system designed for the operator : KVM Switch fiber base

อ่านต่อ

เพิ่มเพื่อน