Product


บริษัท กรีน เทคโนโลยี เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านภาพและเสียง สายสัญญาณ HDMI สื่ออีเล็กทรอนิกส์ และ สินค้าสำหรับงานระบบที่ใช้ในห้องประชุม

DT Research

Single Player


เครื่องส่งสัญญาณภาพ สำหรับป้ายโฆษณา ผ่านสัญญาณ HDMI เพื่อภาพที่คมชัด และยังรวมถึงการทำ Content Manager และ Menu Board. SA101 สามารถแสดง Content บนจอโฆษณาและเชื่อมต่อกับ Server ในเวลาเดียวกันได้เพื่อสามารถอัพเดท Menu board หรือ Content.

 


SA101

Robust, Compact and Energy-efficient Digital Signage

อ่านต่อ

เพิ่มเพื่อน