Product


บริษัท กรีน เทคโนโลยี เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านภาพและเสียง สายสัญญาณ HDMI สื่ออีเล็กทรอนิกส์ และ สินค้าสำหรับงานระบบที่ใช้ในห้องประชุม

Kramer

Scalers


Switchers & Scaler ในตัว เหมาะกับงาน Presentation ภายในห้องประชุม เป็นต้น

 


VP-770

อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ 8-Input รองรับหลากหลายสัญญาณ พร้อมแยกสัญญาณเสียง ที่มีเครื่องขยายสัญญาณขนาด 10-วัตต์

อ่านต่อ

VP-553xl

อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ 6x2 รองรับหลากหลายสัญญาณ พร้อมแยกสัญญาณเสียง

อ่านต่อ

VP-426

อุปกรณ์รับสัญญาณทั้ง HDMI/VGA สามารถแปลงสัญญาณ/สลับสัญญาณ เพื่อแสดงผลขาออกทั้ง HDMI และ VGA

อ่านต่อ

VP-773A

อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้าจากหลากหลายรูปแบบรวมทั้ง HDMI และ HDBaseT รวม 8 ช่องสัญญาณ สามารถสลับสัญญาณ/แปลงสัญญาณขาออกรองรับความละเอียดระดับ 2K รวมถึง มีเครื่องขยายสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อลำโพงได้

อ่านต่อ

เพิ่มเพื่อน