Kramer

Scalers

Switchers & Scaler ในตัว เหมาะกับงาน Presentation ภายในห้องประชุม เป็นต้น


VP-770

อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ 8-Input รองรับหลากหลายสัญญาณ พร้อมแยกสัญญาณเสียง ที่มีเครื่องขยายสัญญาณขนาด 10-วัตต์

VP-553xl

อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ 6x2 รองรับหลากหลายสัญญาณ พร้อมแยกสัญญาณเสียง

VP-426

อุปกรณ์รับสัญญาณทั้ง HDMI/VGA สามารถแปลงสัญญาณ/สลับสัญญาณ เพื่อแสดงผลขาออกทั้ง HDMI และ VGA

VP-773A

อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้าจากหลากหลายรูปแบบรวมทั้ง HDMI และ HDBaseT รวม 8 ช่องสัญญาณ สามารถสลับสัญญาณ/แปลงสัญญาณขาออกรองรับความละเอียดระดับ 2K รวมถึง มีเครื่องขยายสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อลำโพงได้

เพิ่มเพื่อน