Product


บริษัท กรีน เทคโนโลยี เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านภาพและเสียง สายสัญญาณ HDMI สื่ออีเล็กทรอนิกส์ และ สินค้าสำหรับงานระบบที่ใช้ในห้องประชุม

Kramer

Format & Standards Converters

KRAMER - Format & Standards Converters ตัวแปลงสัญญาณภาพและเสียง 
Kramer อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ที่เหมาะกับงาน Pro AV

GTE ตัวแทน Kramer Electronic ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ผู้เชี่ยวชาญระบบภาพและเสียงครบวงจร พร้อมไปด้วยทีมนักวิจัยคิดค้นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้า Via Kramer อันทันสมัย ให้คำปรึกษางานออกแบบวางระบบห้อง Command Room ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องเรียน 

 

 


FC-113

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ จากรูปแบบสัญญาณ HDMI เป็นสัญญาณ 3G HD-SDI

อ่านต่อ

FC-331

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ จากรูปแบบสัญญาณ 3G HD-SDI เป็นสัญญาณ HDMI

อ่านต่อ

FC-46H2

4K HDR HDMI Audio De–embedder

อ่านต่อ

เพิ่มเพื่อน